Tag: khandesh

हिरण्यचे खांदेशी मांडे

  खरंतर दिवाळी म्हटलं की घरोघर चिवडा, चकल्या, लाडू, खारे-गोडे शंकरपाळे, करंज्या, अनारसे अशा पारंपरिक…

0 Shares