Paat Paani

खांडवी (खाणपोळी)

काहीशा कमी घटक पदार्थात बनवलेले, आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या तत्कालीन अभावामुळे मजबूत कष्ट करून ज्याला घाट घालणे…

0 Shares