Popular Posts

Two Hands

“We love food; food brings communities together and communities together can uplift the society.” This…

0 Shares

Ukad Shengule

काल मी मराठवाडी कांद्याची पीठ पेरून केलेली भाजी सादर केली तेंव्हा माझा एक मराठवाड्यातल्या पण…

0 Shares

खांडवी (खाणपोळी)

काहीशा कमी घटक पदार्थात बनवलेले, आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या तत्कालीन अभावामुळे मजबूत कष्ट करून ज्याला घाट घालणे…

0 Shares