Poems

जिलबी

जिलबी करून बघायची हौस होती मला कधीची पण दही-तूप न वापरता चविष्ट कशी हो करतां…

0 Shares